Банките завършиха 2013 г., така както я бяха започнали – с понижение на дохода от депозит. Висока беше активносттта им в последния месец от 2013 г. Липсата на промоционални оферти по срочни депозити тази година беше съпроводена с понижение на лихвите по тези продукти.

През декември 9 на брой бяха банките, които промениха офертите си, като всички те влошиха условията си. В същото време трезорите   бяха значително по-умерени по отношение на лихвите по спестовни сметки. Едва 2 от тях коригираха лихвите по тези продукти. И тук обаче промените бяха съпроводени с понижаване на лихвите.

Срочни депозити

В първия ден от месец декември Ти Би Ай Банк понижи лихвите по срочния депозит „Привилегия“ в BGN и EUR. 6-месечния депозит в лева продължи да се предлага с 0,50 п.п. по-ниски лихви, а 12-месечния с 0,75 п.п. При евровия депозит понижението беше по-малко, като при 6-месечния „Привилегия“ лихвата се понижи с 0,25 п.п., а 12-месечния с 0,50 п.п.

Креди Агрикол също с нови лихви по срочни депозити от 01.12.2013 г. Банката понижи с около 0,25-0,50 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити в BGN, EUR и USD. Депозит „Постоянство“ продължи да се предлага с 0,75-1,00 п.п. по-ниски лихви в BGN и EUR и с 0,25 п.п. по-ниски в долари.

На 06.12.2013 г. БАКБ понижи лихвите по срочни депозити. Пониженията засегнаха всички срочни депозити, с изключение на депозитите с растяща лихва. С тези промени Банката понижи лихвите с около 0,20 – 0,30 п.п. в лева и евро.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от 01.12.2013 г. Трезорът понижи с 0,10-0,20 п.п. лихвите по депозит “SG Гарант“, Рента, Прогрес и Тактика в BGN и EUR.

Fibank с по-ниски лихви по срочни депозити от 02.12.2013 г. Стандартните срочни депозити, Рекорд, промоционален 6-месечен депозит, Малечко Палечко, Златни години и 6х6 продължиха да се предлагат с около 0,15 п.п. по-ниски лихви. При депозитите в евро понижението беше при депозитите със срок над 12 месеца.

ОББ също понижи лихвите по част от срочните депозити. Това се случи на 02.12.2013 г. Стандартните срочни депозити в BGN, EUR и USD се оказаха с 0,10-0,20 п.п. по-ниски лихви. Авансовият депозит „Сега“ също продължи да се предлага с 0,30-0,50 п.п. по-ниски лихви в BGN, EUR и USD.

Банка Пиреос също понижи лихвите по част от срочните депозити от 09.12.2013. Пиреос Стандарт и Пиреос Златен продължиха да се предлагат с 0,25 п.п. по-ниски лихви, като понижението беше за част от предлаганите срочности (предимно 6 и 12-месечни депозити).

Инвестбанк с нови лихви по част от срочните депозити от 12.12.2013 г. Авансовият 12-месечен VIP депозит в лева и евро продължи да се предлага с 0,25 п.п. При дългосрочните (24 и 36 м.) депозити с авансово изплащане на лихвата понижението на доходността беше с 0,50 п.п. по-ниски лихви във всички валути. Преустановено предлагане на 60-месечния с авансово ежемесечно изплащане на лихвите. Един от най-атрактивните срочни депозити на банката „Екстра + ваканция“ продължи да се предлага също с 0,50 п.п. по-ниски лихви в лева и евро.

Юнионбанк промени цялостно продуктовите условия по срочните депозити, предлагани от банката на 18.12.2013 г. След като ПИБ купи Юнионбанк старите влогове на банката за физически лица бяха с преустановено предлагане. На тяхно място започнаха да се предлагат някой от най-популярните депозити на ПИБ – Свободен депозит, 6х6 и Свободна разплащателна сметка. Единствено стандартните срочни депозити бяха запазени и продължиха да се предлагат.

Спестовни сметки

На 01.12.2013 г. Ти Би Ай Банк понижи лихвите по безсрочния си депозит „Свободни пари“. В лева и евро пониженията на лихвата беше в диапазона между 0,50 и 1,00 п.п.

ОББ промени лихвите по „Отворена сметка“. В BGN и долари сметката продължи да се предлага с между 0,10 и 0,40 п.п. по-ниски лихви. В евро понижението беше с 0,30 п.п. Детската отворена сметка в лева и евро продължи да се предлага с 0,50 п.п.

Потребителските кредити

Декември отмина без банките да предложат каквито и да е новости по отношение на потребителските кредити. Като главна причина за това можем да посочим изтичащите в края на годината голям брой промоции.

Жилищни и ипотечни кредити

Годината приключи с не много корекции от страна на банките. Въпреки малкия брой банки, предприели промени през декември, почти всички те бяха в посока на подобрение.

Още в началото на месеца УниКредит Булбанк представи своята нова ипотечна оферта. Корекциите засегнаха предимно лихвените нива по продуктите. Кредитът с променлива лихва за първите 12 месеца (стандартни условия) в лева поевтиня с 0.30 п.п., но само за срока след първата година. Евровият вариант беше подобрен с 0.24 п.п. за първите 12 месеца и с 0.44 п.п. за останалия срок.

Стандартният кредит с променлива лихва за първите 12 месеца и превод на заплата в лева поскъпна с 10 б.п. за 12-те месеца, а лихвата за срока след това беше понижена с 20 б.п. В евро пониженията бяха в размер на 34 б.п. както за първите 12 месеца, така и за оставащия срок. Вариантът на този кредит с програма „МОДУЛА” на банката също претърпя промени. За първите 12 месеца в лева, кредитът поскъпна с 40 б.п., а за останалия срок с 10 б.п. В евро кредитът поевтиня минимално с 4 б.п. за целия период.

Още един продукт на банката претърпя промени съгласно новата ипотечна оферта на кредитора. Това беше кредитът с плаваща лихва за целия период. Стандартните условия в лева се подобриха с 0.45 п.п., а в евро с 5 б.п. при финансиране до 80% и с 0.50 п.п. при финансиране над 80%. Вариантът в лева с програма „МОДУЛА” поевтиня с 5 б.п., докато евровата разновидност поскъпна с 35 б.п. при финансиране до 80% и поевтиня с 10 б.п. при финансиране над 80%. При превод на работна заплата левовият кредит се подобрява с 35 б.п., евровия поскъпва с 5 б.п. при финансиране до 80% и поевтинява с 40 б.п. при финансиране над 80%.

Втората банка, която предприе промени през декември беше СИБанк. Банката преустанови предлагането на жилищния си кредит „Реалност” с пакет „Живот”. Лихвата по стандартния продукт „Реалност” в същото време беше понижена с 10 б.п. за лева и евро валута на кредита.