Комисията за финансов надзор /КФН/ определи минимална доходност от минус 2,49 на сто /тоест загуба/ при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ). Това съобщиха от пресцентъра на комисията.

Определената доходност е на годишна база и се отнася за предходния 24-месечен период от 30 септември 2008 г. до 30 септември 2010 г.

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на минус 3,14 на сто.

Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 0,51 на сто, а за ППФ съответно е - 0,14 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.