Шофьорите ще се разделят с повече точки при неправилно изпреварване, а при каране в насрещното ще има още по-сериозна санкция за нарушителите.

Освен това новите шофьори ще получават доста по-малко първоначални контролни точки от досега, а пълният брой от 39 точки ще се получава едва след достигането на две години стаж. Това предвиждат последните изменения и допълнения в Наредбата за контролните точки, която бе обнародвана в Държавен вестник в петък, 23 март. 

Терминът "неправилно изпреварване” обобщава всички онези нарушения, описани в чл. 179, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата, а именно: който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена опасност от катастрофа.

Водачите ще се разделят с 10 контролни точки, ако изпреварват неправилно и създадат опасност за движението. До момента за това нарушение се отнемаха 8 точки. Така, ако шофьор допусне 4 неправилни изпреварвания ще изчерпи наличните 39 контролни точки и ще трябва да се яви на изпит за възстановяване им.

Друга новост е отнемането на 10 контролни точки при каране в насрещното платно. Ако нарушението се повтори, от КАТ ще отнемат 12. Тази санкция се добавя към глобата от 1000 до 4000 лв. и отнемането на книжката от 3 до 6 месеца, които бяха приети през 2016 г.

Младите шофьори ще получават първоначално 26 контролни точки, а оставащите 13 – след придобиване на стаж от 2 години като водачи на МПС.

Възстановяването на контролните точки може да се случи само веднъж в годината, а шофьорът трябва да е платил всичките си глоби. Има възможност за възстановяване на точките служебно – след изтичане на 2 години от датата на последното наказателно постановление. 

Вижте целия списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки:

1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвтанад 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;

3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохоли/или наркотични веществаили техни аналози – 12 контролни точки;

4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;

6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез  – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;

8. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!"  – 8 контролни точки;

9. за използване на мобилен телефон, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 6 контролни точки;1

0. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска  – 6 контролни точки;

11. за превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 контролни точки;

12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8 контролни точки;

13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 контролни точки;

16. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

17. (ново, в сила от 23.03.2018 г.) за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

18. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.