Kлиентите с парно и топла вода в необитаемите жилища вече ще може да се отчитат дистанционно.

Задължението да осигуряват достъп до имотите си ще отпадне, ако бъдат приети промените в наредбата за топлоснабдяване, предложени за обществено обсъждане на енергийното министерство.

Досега живеещите в чужбина, които трайно не обитават жилищата си, бяха поставени в неизгодна позиция спрямо останалите си съседи, защото за отчитане на показанията на уредите и водомерите за гореща вода трябваше да осигурят достъп.

При липсата им се начислява автоматично консумирана енергия, която се явява надписана предвидено е това задължение да отпадне, ако в имотите на същите клиенти са монтирани уреди за дялово разпределение на топлинната енергия (индивидуални разпределители, индивидуални топломери, индивидуални водомери), с възможност за дистанционен отчет.

Кражбите на топло също ще може да бъдат намалени. Нерегламентираното ползване ще бъде ограничено чрез монтиране на пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти. Но това е постижимо при изразено желание на клиентите в сградата, изрично е посочено в промените.

В срок от 3 месеца от получаването на изравнителната сметка клиентите, неосигурили достъп, ще могат да поискат допълнителен отчет и преработване на изчисленото количество енергия за сезона.

След това няма да се приемат рекламации и възражения. Промяната се налага, защото често сметките не достигат до клиентите навреме и се изпуска възможността за преразглеждане на сумите.

С проекта се дава възможност клиентите на топлофикационните дружества сами да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в диапазона от 20 до 40%. Но и този дял трябва да бъде гласуван от общото събрание на етажната собственост.

Изключва се възможността клиентите да са поставени в зависимост от преценката на дружеството за топлинно счетоводство.

За високоетажните сгради, в които има отоплителни инсталации с повече от една зона с открито изпълнение по проект, общото събрание на етажната собственост може да избере процентът за сградна инсталация да бъде различен за всяка зона.