Общо 350 лева ще трябва да предвиди семейство от двама души за петте зимни месеца, ако се топли със синьо гориво, съобщиха вчера от "Овергаз". 

Сумата може да бъде покрита дори само от целевите помощи за отопление, които тази година са 72.20 лв. на месец.

Природният газ е един от енергоизточниците, които са включени в програмата за отпускане на енергийни помощи от Агенцията за социално подпомагане. 

За целта всички абонати, които се отопляват на газ и отговарят на условията за получаване на помощи, трябва да подадат молби до края на октомври. Отпусканите средства за целия сезон - от 1 ноември до 31 март - са 361 лева.

Изчисленията показват, че средно по 70 лв. месечно ще са нужни за отоплението на двустаен апартамент със синьо гориво през тази зима. Ако обаче същото жилище се отоплява с ток, сметката ще бъде 147 лева на месец. 

Малко по-малко - 117 лв. на месец, би струвало отоплението с нафта. И в двата случая икономията за домакинствата на газ за целия сезон ще надхвърли 200 лева в сравнение с алтернативните начини на отопление.