Парното и топлата вода мога да поевтинеят с до 10% от април, съобщиха от Комисията по енергийното и водно регулиране вчера. 

Това става възможно заради намаляването на цените на природния газ за второто тримесечие на годината, което се очаква да бъде с около 13 процента. Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа цените на природния газ на заседанието си, което е насрочено за 1 април. 

Предложението на "Булгаргаз", възприето от работната група на регулатора, е за намаление на цената на синьото гориво с над 13%. 

"Намалението на цената на топлоенергията може да достигне до 10% в зависимост от типа на централата и ще бъде за крайните потребители", каза председателят на КЕВР Светла Тодорова. Тя допълни, че комисията разработва различни цени на отделните топлофикационни дружества и заводски централи, използващи природен газ, за да се компенсира загубите им. 

Преди няколко седмици Светла Тодорова каза, че цената на топлоенергията най-вероятно няма да бъде понижавана, въпреки по-ниските цени на газа, за да се компенсират топлофикациите за досегашните цени. Сега тя обясни, че топлофикациите не са изгуби особено много. 

"Точно са изчислени паричните загуби, които те са претърпели от регулирането на цените, осреднени са и са приложени за отделните дружества. Процентът е малък", каза Тодорова. 

От комисията коментираха още, че не може да се говори за налагане на глоби за електроразпределителните дружества и енергийния системен оператор за действията по време на последните бедствия, защото са работили при извънредни обстоятелства.