Пенсионните фондове не могат да запазят стойността на спестяванията на българите за старини. Това става ясно от обявените от Комисията за финансов надзор (КФН) доходност и риск на фондовете за последните 5 години - от 2005 до 2009 г.

Средната лихва от универсалните фондове, които ще плащат втората пенсия на родените след 31 декември 1959 г., се е движила средно към 7 - 8% годишно през по-голямата част от периода. Това щеше да е добър резултат, ако не бе избухнала световната криза. Изкривяване на резултатите се получи през 2007 и 2008 г. В първия случай заради бума на фондовите борси печалбата се вдигна до рекордните 15%. След това обаче кризата попари доходността и през 2008 г. всички натрупани дотогава спестявания на хората за пенсия се стопиха средно с 20%. Така се получава средно между 1 и 4% номинална доходност годишно за периода 2005 - 2009 г., което е слаб резултат. Най-големите фондове - "Доверие" и "Алианц", са постигнали съответно 2.78 и 1.54%.

Получената лихва не покрива поскъпването на живота, става ясно от данните. Ако се вземе натрупаната доходност на универсалните фондове за петте години и върху нея се наложи инфлацията за периода, която е към 37%, реалната доходност на фондовете излиза минус 17.6%, сочат изчисления на финансовия портал Investor.bg. За сравнение депозитите в банка също не са успели да покрият инфлацията, но при тях загубата на стойността на парите от 2005 до 2009 г. е по-малка - минус 3%.

КФН не обявява реалната доходност, защото тя е отрицателна и може да се отрази негативно на имиджа на сектора. От тази година дружествата трябваше да съобщават в рекламните си материали реалната "печалба" за последните 5 години, но в последния момент изискването беше променено. За пръв път такива данни ще се публикуват чак през 2015 г.

Професионалните фондове, в които се осигуряват хората с първа и втора категория труд, и доброволните фондове за трета пенсия също са постигнали ниска доходност в рамките на 1-4% годишно за периода 2005 - 2009 г., съобщава КФН.