Пощенските пратки у нас ще поскъпнат след броени дни. От 1 март влизат в сила нови тарифи за част от услугите от универсалната пощенска услуга.

Цените са били разгледани и съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията и бяха обявени от държавната компания от ресора на транспортния министър Ивайло Московски, след като бяха гласувани от депутатите.

Променят се цените на

писмовните пратки за страната и чужбина

цените на услугата „колети“ за страната, както и цената на допълнителната услуга „препоръка“ за страната.

Пратките вече се класифицират по формати P - малка писмовна пратка, G - голяма писмовна пратка, и E - обемна писмовна пратка, като се въвеждат ограничения за размери (дължина, широчина и дебелина), тегло, съдържание и вид на услугата, „с предимство“ или „без предимство“. Най-масовата услуга - кореспондентска пратка без предимство за страната, запазва своята цена.

Разделянето на формати

е във връзка с определяне на цената за непрепоръчаните писмовни пратки. В случай че непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един или повече от четирите критерия (дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат. Непрепоръчаните печатни произведения и малки пакети се класифицират във формат Е. Всички препоръчани писмовни пратки, както и тези с обявена стойност се класифицират във формат Е.

Писмовните пратки за чужбина

ще са с различна стойност в зависимост от формата.

Новите цени на писмовните пратки за страната и чужбина се въвеждат в изпълнение на актовете на Всемирния пощенски съюз, в сила от началото на 2018 г., и вече са публикувани на сайта на „Български пощи“. Държавната компания може да предлага промяна в цените и услугите на всеки шест месеца. Последната промяна на таксите е от средата на 2016 г.