Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като специфичният акциз

се увеличава от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса

като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за Европейския съюз до 1 януари 2018 г. (27 процента от продажната цена за 2017 г. и 28 процента от продажната цена за 2018 г.).

Така с изцяло променената формула за акциза на цигарите масовите цигари ще поскъпнат с между 10 и 15 стотинки. Кутия, която през миналата година бе 4,50 лева,

от 1 януари трябва да струва 4,70 лв.

Законовите промени предвиждат още размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 г. и не по-малък от 178 лева за 1000 къса от 1 януари 2018 г., предвиждат приетите на първо четене промени. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса.

С промените в Закона за акцизите и данъчните складове се изменят още шест данъчни закона. На физическо лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ се налага глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лева, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лева.

Според приетите промени на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лева, а при повторно нарушение - не по-малко от 4000 лева.

Вижте още: 

Догодина масовите цигари поскъпват с 15 - 20 стотинки 

Пари, алкохол и цигари в самолета 

Стряскащите цигари вече са на пазара