Потребителите в ЕС все още са изправени пред необоснована дискриминация на основата на националност или място на живеене при пазаруване онлайн.

Това показва доклад на мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net), озаглавен „Невидимите граници все още ли ограничават потребителите от достъп до услуги в ЕС?“.

Документът представлява анализ на случаи на различно третиране на клиенти в цяла Европа, което е в противоречие с Директивата за услугите, където е забранено допускането на дискриминация на базата на националност или местоживеене.

Доклад на мрежата на европейските потребителски центрове ECC-Net установи, че потребителите продължават да се сблъскват с ограничения и редовно получават отказ да им се достави дадена стока или тя е на по-висока цена като причината е в тяхната националност или място на пребиваване.

Оплакванията показват, че някои търговци са създали изкуствени бариери и мотивите за ограниченията, които се прилагат, често са неоснователни. Най-много такива оплаквания има от страна на потребители от Австрия, Италия и Ирландия.

ECC-Net призовава за по-голяма яснота по отношение на това какво представлява дискриминация по смисъла на член 20, ал. 2 от Директивата за услугите и за по-строго правоприлагане, когато се появят нарушения от страна на доставчиците на услуги.

"Директивата за услугите е важна стъпка за подобряване на функционирането на единния пазар на услуги. В същото време потребителите твърде често се сблъскват с ограничения, а причините, изтъкнати от страна на търговците, са неубедителни и липсват обективни критерии за това“, каза директорът на ЕПЦ България Игнат Арсенов.

Докладът е резултат от съвместните усилия на мрежата ECC-Net, като ръководител на проекта беше EПЦ Ирландия.

Ключови изводи:

  • Между януари 2013 г. и декември 2015 г. в мрежата на ECC-Net са получени 532 оплаквания, свързани с член 20, ал. 2 от Директивата за услугите. Това представлява увеличение от 140 % спрямо оплакванията от този характер, докладвани на ECC-Net между 2010 и 2012 година.

  • Най-много оплаквания има от потребители, базирани в Австрия (138), Италия (68), и Ирландия (66). България е на 12-о място.

  • Повече от 82 % от случаите са свързани с пребиваването на потребителите, а не с тяхната националност и се отнасят най-вече за онлайн транзакциите.

  • Почти 68 % от жалбите са за това, че потребителите са се изправяли пред разлика на цените или услугите - най-вече при поръчката на стоки като електроника, домакински уреди, превозни средства, дрехи, книги, сваляне на музика или данни.

  • Близо 25 % от случаите са за услуги, свързани с туризма, включително и такива, предоставяни от туристически агенции, места за настаняване или увеселителни паркове.

  • Около от 5 % от случаите са били в сектора за отдаване под наем и оперативен лизинг.

  • Търговците, които прилагат ограничения за стоките или цените за потребителите на базата на тяхната националност или място на пребиваване, го правят чрез: блокиране на достъпа до уебсайтове, автоматично препращане към друг сайт, отказ от доставка или плащане, или прилагане на различни цени или условия за продажба.

  • От 243 случаи, в които ECC-Net се е намесила, 54 са били докладвани на съответните правоприлагащи органи. Това се дължи главно на факта, че търговците не сътрудничат със съответния ЕПЦ и липсата на задоволително обяснение от страна на използваните бизнес практики.

Казуси:

- Италиански потребител се опитва да резервира почивка в Италия чрез уебсайт, управляван от търговец, базиран в Германия. Потребителят е задължен от търговеца да предостави адрес в Германия и понеже реално няма такъв, не успява да довърши онлайн резервацията си.

- Белгийски потребител иска да купи електронен четец с вграден френски речник чрез френската версия на сайта на мултинационална компания, базирана в Люксембург. Но не успява. Той е пренасочен обратно към сайт, където продуктът с нужните му функции не е бил на разположение.

- Британски потребител резервира почивка във Франция за семейството си, но впоследствие установява, че в UK версията цената е по-висока, отколкото във френския й еквивалент. Мъжът плаща £870 като децата под 7 г. не се таксуват, докато френският сайт предлага същата почивка за £737 като децата под 12 г. могат да почиват безплатно.

- Български потребител се опитва да направи резервация за хотел през румънски сайт. Резервацията не е приета, а човекът е информиран, че според общите условия достъпът до съответните услуги не е възможен за български граждани, а само за граждани на Румъния и че търговецът си запазва правото да предлага услугата на различни цени в зависимост от пазара, за който се предлагат.

- След като се опитва да резервира почивка през австрийски туроператор, потребител от Чехия установява, че на фирмата не й е позволено да приема резервации от граждани на Чехия, Унгария, Словакия, Естония, Литва, Латвия, Хърватска, България и Румъния.