Увеличение на помощите за енергийно бедните домакинства предложи днес председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Светла Тодорова. Това е възможно, ако се въведе такса за всички производители на електроенергия в страната.

„Не смятам, че трябва да се въвеждат тарифи на ток за бедни и богати. Това е изключително трудно като дефиниране на някакви прагове и като администриране", категорична беше Тодорова. 

Тя подчерта, че в останалите европейски държави обикновено има минимална такса върху потреблението, която не се усеща от потребителите, но средствата, генерирани от нея, отиват за социално подпомагане. 

„Ние обаче не предлагаме такса върху потреблението, за да не натоварваме потребителите, а предлагаме да има такса само за производителите”, посочи шефката на ДКЕВР.

„Предварителните изчисления показват, че 3% такса върху производителите ще донесе толкова приходи, колкото в момента се дават от държавата за енергийно подпомагане, тоест това подпомагане ще може да се удвои”, коментира още Тодорова. Тя беше категорична, че до подобен налог може да се стигне само и единствено след законови промени. 

Председателят на ДКЕВР подчерта, че в новия закон трябва да бъде изрично упоменато, че таксата е за всички производители на ток, а парите от тези налози отиват само за енергийно подпомагане. 

„В противен случай те просто ще потъват в бюджета, без да има ефект върху сметките за енергия на по-бедните домакинства”, каза Тодорова.

Шефът на Комисията посочи, че подобна мярка вече е имало с таксата от 20 процента върху приходите на производителите на вятъра и слънчева енергия, която отпадна в съда заради неравнопоставеност на участниите в енергийния пазар.