През юли 2019 година доверието на потребителите нараства с 0,8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Данните сочат още, че преобладаващата част от потребителите смятат, че през последните 12 месеца има леко покачване на цените.

Относно безработицата прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал в следващите 12 месеца, като според населението в селата то ще бъде с по-високо темпо.