Над 11 000 лв. стигат годишните такси в частните училища у нас. Най-ниските тарифи започват от 2000 евро и стигат до 5700 евро. Това означава, че в случай че държавата започне да изплаща издръжка и на частните ученици, както се предвижда в новия закон за училищно образование,  таксите ще варират между 1500 и 5200 евро. Единният разходен стандарт за учениците е около 1200 лв.

Най-високи са цените в детските градини и основните училища 

между 3000 и 4000 евро. Сравнително по-евтино струва обучението в гимназиите от 2500 до 3000 евро. Там обаче таксите зависят от това дали са за целодневно  или полудневно обучение.

Разходите за храна, транспорт и медицинска застраховка обаче се плащат отделно.

Учениците с отличен успех могат да получат намаление

от таксата. Отстъпки се предвиждат и за някои ученици, чиито родители са с по-нисък доход, както и за семейства с две деца.

,,Основното предимство на обучението в частните училища са малките паралелки от около 15 деца в клас. Това позволява на учителите да работят индивидуално с децата”, обясни председателят на Българската асоциация на частните училища Милка Славчева. Друго предимство на школата било, че предлагали кръжоци по журналистика, хор, модерен балет, футбол, фитнес.

В момента частните училища в България сега са 165, а детските градини с разрешение и със заповед на министъра на образованието са около 45.  Броят на учениците в частните училища, които сега са в задължителна училищна възраст, е около 8000. Около 2000 са децата в частните детски градини в страната