Как да постъпите, ако ваш роднина почине внезапно без да е оставил завещание? Сигурни сте, че има пари, но не знаете къде ги е държал.

Първо потърсете извлечения или други документи в къщата, които могат да ви дадат отведат до целта. Следващата стъпка е да направите справка към БНБ. От там ще получите информация за последните 6 месеца.

В БНБ се води регистър за банковите тайни и сейфове, разкрива адвокат Галина Чанкова. Всички наследници на починал човек могат да поискат справка от регистъра за открити на името на техния наследодател банкови сметки или сейфове. Тази информация ще ви спести значително време и усилия, за да установите в кои банки праводателят ви е имал разкрити сметки.

Може разбира се и други органи да правят тези справки, като съд, прокуратура, ДАНС, НАП и прочие, но техните справки са конкретни и то във връзка с вече заведени дела. Затова – директно в БНБ си подайте заявление за достъп до банкови сметки, като заедно с него приложите задължително удостоверение за наследници.

БНБ дава отговор за всички банкови сметки на дадено физическо лице. Ако приживе наследодателят е ползвал банков трезор, то това вече се проверява лично към всяка една банка. По думите на юриста, тъй като ще ви откажат, най-доброто решение е да се обърнете с молба към съд, който да ви издаде съдебно удостоверение. Тогава вече въз основа на него ще ви се даде достъп навсякъде.

Добре е молбата да бъде изготвена от адвокат и в нея да бъдат посочени подробно всички места, където искате да проверите. НАП не задържа пари на физически лица, нито пък ДАНС ще осъществи проверка, след като няма налице данни за извършено престъпление.

Така че не е нито правилно, нито редно да търсите други институции с цел да ви съдействат. Единствено и само съдът решава този въпрос генерално.