Нови 531 млн. лв. са сложили на влог българските фирми и домакинства в рамките на един месец, показва статистиката на БНБ за септември. Така общата сума на депозитите в банковата система към края на миналия месец е стигнала 58,91 млрд. лв.

Най-голямо е увеличението на фирмените влогове – с 209 млн. лв. през септември спрямо август. В резултат на това фирмените депозити възлизат на 16,211 млрд. лв. За същия период домакинствата са сложили в банките 193 млн. лв, като общата сума, която кътат в трезорите, е стигнала 39,183 млрд. лв.

Финансовите предприятия пък са внесли на депозит нови 129 млн. лв., с което сумата по техни сметки към края на септември е стигнала 3,516 млрд. лв.

От статистиката на БНБ е видно още, че вложителите у нас не само са върнали на 100% изтеглените през юни средства, но са вкарали допълнително немалка сума в българските трезори.

През юни, след като БНБ вкара квестори в КТБ и ТБ “Виктория”, буквално за седмица бяха изтеглени 1,043 млрд. лв., от които 478 млн. лв. - от домакинствата. От тогава насам депозитите в банковата система са скочили с 1,927 млрд. лв. Което означава, че след връщането на изкараните през юни пари от банките, фирмите и домакинствата са сложили допълнително на влог 884 млн. лв. 

През септември спрямо юни фирмените депозити са се увеличили с общо 1,171 млрд. лв., влоговете на домакинствата – с 599 млн. лв., а на финансовите предприятия – със 157 млн. лв. В същото време кредитите, раздадени от българските банки, са нараснали с 341, 6 млн. лв. до малко над 56 млрд. лв. в края на септември.

Фирмените заеми са нараснали за месец с 267 млн. лв. до 36,118 млрд. лв. Физическите лица пък са получили едва 14 млн. лв. кредити през септември, с което общата сума, която те дължат на трезорите, е 18,589 млрд. лв. От тях 8,8 млрд. лв. са ипотечни заеми, а 7,3 млрд. лв. са потребителски. 

За ипотеките дори се отчита намаление на общия им обем с 10 млн. лв. през септември спрямо август, а при по-малките кредити за домакинствата увеличението е с едва 3 млн. лв. В същото време сериозен месечен ръст от 23 млн. лв. бележат овърдрафтите.