Домакинствата в България продължават да трупат пари в банките, въпреки че лихвите са близо до 0%, а когато се включи и инфлацията в сметката, депозитите носят само загуби. Паричната статистика на БНБ показва, че в края на октомври по депозитните сметки на физическите лица са натрупани 50.1 млрд. лв., а за един месец ръстът е над 8%.

Не спират да се увеличават и спестяванията на фирмите. Към края на октомври общата сума на корпоративните депозити е надхвърлила 24 млрд. лв., а увеличението за един месец е над 12%.

Трупането на депозити е съпроводено с постоянен ръст на кредитирането. С най-голямо нарастване са ипотечните кредити (11% за един месец) и потребителските заеми (16%). Отпуснатите ипотечни кредити вече са над 10.3 млрд. лв., а потребителските – над 9 млрд. лв.

Данните на БНБ показват още, че лошите и преструктурирани кредити, необслужвани между 90 и 180 дни, както и предоговорените, намаляват и през октомври. Техният дял от общото кредитиране е падал до 15.5%. За два месеца проблемните кредити са намалели с над 300 млн. лв. Това се дължи на стратегията на банките за прехвърляне на лошите и преструктурирани кредити към колекторски агенции.