Ако въведем такса електромер, на този етап тя ще е само за индустрията. Това каза вчера председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев по повод промените в Закона за енергетиката. За битовите потребители Семерджиев смята, че не трябва да има такса електромер, с изключение на клиентите с т.нар. нулево потребление.

Това са основно вили, необитаеми жилища или такива, чиято консумация е много ниска. За тези потребители с нулево или близко до нулевото потребление също може да се помисли за такса, обясни председателят на ДКЕВР. До въвеждането й обаче може да се стигне само ако се постигне консенсус между ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН за изчисляването й и само след продължителни дискусии.

Възможността за въвеждането на такса електромер ще стане възможна с отпадането от Закона за енергетиката на чл. 120А. Той

забранява клиентите да плащат такси

за средствата за търговско измерване, каквито са електромерите, водомерите и топломерите в абонатната станция.

Семерджиев обясни, че т. нар. такса електромер означава плащане на такса за присъединена мощност. Това е особено важно за индустриалните потребители, защото има такива, които заявяват определена мощност, а после ползват много по-голяма. Това става, като присъединяват допълнително обекти, което води до аварии, като такива по Южното Черноморие по-миналото лято, посочи шефът на ДКЕВР.

За въвеждането на такса електромер настояваха от енергото в Югоизточна България – ЕВН. Те предлагаха всичките техни битови клиенти да плащат по 1,80 лв. на месец. Очакваше се таксата електромер да бъде въведена от 1 юли тази година, но трите енергодружества не се разбраха помежду си, което беше изрично условие на ДКЕВР.

Шефът на енергийния регулатор коментира и друга промяна в енергийния закон.  Според нея в общите условия на енергодружествата ще залегне възможността токът да се плаща на месечни вноски. Това на практика означава, че отчитането му ще става на период по-дълъг от месец. В тази връзка Семерджиев каза, че това може да стане само със съгласието на клиентите и

тогава цената за електроснабдяване ще бъде по-ниска

ДКЕВР остава твърдо на мнението, че трябва да се свие групата на т.нар. защитени потребители, които купуват ток на регулирания пазар. От нея според регулатора трябва да отпаднат малките и средните фирми в сектора на индустрията, които ползват ток на средно напрежение.

В промените, изготвени от икономическото министерство, обаче не се залага подобно нещо. В групата на защитените са оставени битовите клиенти и фирмите с до 50 души персонал и до 19,5 млн. лв. годишен оборот.