77 стотинки дневна тарифа и 88 стотинки нощна тарифа минимална цена на километър пробег гласува Столичният общински съвет за таксиметровата услуга в София.

Максималната цена остава непроменена - 1.30 - дневна и 1.60 - нощна тарифа.

Превозвачите в София настояваха за 30%-но увеличение на  минималната цена на таксиметровите услуги. След близо три часови дебати председателят на Комисията по транспорт Екатерита Йорданова обяви:

"Равновесната цена в момента за този пазар в София я изчисляваме на 78 стотинки и смятаме, че цена от 77 - минимална тарифа, е масовата и би могла безпроблемно да се поеме като минимална цена, с цел да изпълним закона."

Минималният праг на цената на таксиметровите услуги в София се въвежда според изискванията на Закона за автомобилните превози.