Нова Умна сметка на МКБ Юнионбанк плаща задълженията за дома, кредити и лизингови вноски. Едновременно с това спестява не само много време, но и пари с изгодната си лихва, съобщават от банкщата.

Новото предложение от МКБ Юнионбанк освобождава клиентите от задължението им да се редят всеки месец по опашки, за да платят задълженията за ток, вода, парно, телефон, кабелна телевизия и др. Банката вече предлага и нова функционалност - клиентът може да нареди всеки месец на определена от него дата, дадена сума да се превежда към избрана от клиента сметка в или извън банката.

Така Умната сметка може да плаща месечни вноски по банкови кредити или лизинг, наем, задължения към бюджета и др. Може да извършва и регулярни трансфери към депозит или спестовен влог, т.е. да спестява вместо клиента.

Умната сметка гарантира плащането на всички заявени сметки навреме и не позволява да се стигне до закъснения в обслужването на битовите задължения или до просрочия по банковите и лизингови месечни вноски. Клиентът разполага с пълния контрол върху плащанията - дали и до какъв размер на сметките да са те. За всяка възникнала месечна сметка, както и за плащането й, клиентът получава незабавно уведомление в избран от него формат - SMS или по e-mail.

Изчисленията на МКБ Юнионбанк показват, че домакинствата губят средно на месец около два часа в сортиране и плащане на битовите си сметки и месечни вноски по кредити. На годишна база това е цял един ден, който може да се оползотвори в по-приятни занимания. В същото време Умната сметка може и да спестява и носи доход от 3.5%.

Понастоящем у нас близо 400 хиляди българи плащат безкасово битовите си задължения. В сравнение с миналата година е отбелязан ръст от около 20%.