Нови електромери и други измервателни уреди, които могат да предлагат интелигентни планове за икономии на ток, ще бъдат въведени с директивата за енергийна ефективност, която беше гласувана от Европейския парламент и се очаква да влезе в сила от 2015 г.

Това разясни в блога си евродепутатът от БСП Ивайло Калфин. Според първоначалните оценки на експертите те ще струват около 20 евро и ще позволяват на потребителите по-точно да планират разходите си, използвайки различни програми за по-икономично отопление, осветление и готвене.

Електромерите ще вървят с програми, които електроразпределителните дружества и търговците на енергия на дребно ще бъдат задължени да предложат на потребителите. Те ще са свързани с подобряване ефективността на отоплителните системи, поставяне на двойни прозорци и покривна изолация. Тези програми ще са в размер на 1.5% от годишните продажби на ток на тези фирми за крайните потребители.

Държавата също ще трябва да предлага различни механизми за спестяване на енергия под формата на програми за финансиране или доброволни споразумения. Такива са нисколихвени или безлихвени кредити за поставяне на фотоволтаични панели, подмяна на дограма и др.

Промяна ще има и при фактурирането, като сметките ще се издават само за реално консумирана енергия, а не въз основа на очаквано потребление, последвано от изравнителни сметки. Клиентите на енергодружествата ще получат лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото потребление, ако желаят да проверят как могат да си намалят още сметките.

Европейският съюз харчи почти 4% от БВП (около 480 млрд. евро) годишно за внос на енергия. Целта на ЕС е до 2020 г. да ограничи енергопотреблението си с 20%, което ще позволи да се спестяват около 50 млрд. евро годишно.

Поне 3% от площта на обществените сгради ще се ремонтира годишно, за да се подобри енергийната ефективност. Мярката се отнася до всички отоплявани или климатизирани помещения, използвани от централната или местната администрация, военни поделения, полицейски участъци, до селските кметства, независимо дали те са държавна собственост, или са наети. Първоначално новите правила ще се отнасят само до по-големите, с обща използваема разгъната площ от повече от 500 кв.м, а три години след влизането в сила на директивата - и за тези с площ над 250 кв. м. Добавя се изискването при обявяването на обществени поръчки да се купуват високоефективни сгради, продукти и услуги.

Новопостроените сгради ще могат да се ползват само с енергийни паспорти, в които според предназначението им трябва да отговарят на определени стандарти. Ще се разшири санирането на частни сгради, като за целта ще бъдат разпределени между 120 и 200 млрд. евро чрез структурните фондове на ЕС за 2014-2020 г.

От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Тези одити ще трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще трябва да се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малките и средните предприятия няма да имат подобно задължение.

За да подпомогне властите в това усилие, ЕС е предвидил между 120 и 200 милиарда евро между 2014-2020 г., които ще бъдат разпределени чрез структурните фондове за енергийна ефективност.