Повече от една четвърт или 29 на сто от проверените везни на пазарите в България не отговарят на изискванията. Това установи проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор( ДАМТН).

В акцията са се включили и служители на районните управления на МВР

Екипите са проверявали в магазините и по борсите в страната дали търговците спазват задълженията си по Закона за измерванията, обясниха още от агенцията.

Проверени са 392 търговски маси, като използваните на тях 424 везни са инспектирани за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, които удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели. Направени са проверки и за техническата им изправност, за правилното им използване, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до

местата за регулиране и манипулиране на везните

За 123, което прави 29% от общия брой проверени везни, е установено, че не отговарят на законовите изисквания, като 90 от тези везни не са предназначени за търговски цели, защото не са от одобрен тип или не са с оценено съответствие.

Останалите 33 несъответстващи везни са без валидни знаци

за последваща проверка на средства за измерване в употреба, тъй като не им е извършена ежегодно изискуемата проверка, обясниха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

За установените нарушения на Закона за измерванията по време на проверката са съставени

11 акта за установяване на административни нарушения

а в процедура за съставяне са още 8 акта. Очаква се наложените санкции в наказателните постановления да надхвърлят 10 хил. лева. Основна част от проверките са следствие на получени сигнали от граждани за дадени пазари и/или сезонни обекти, добавиха от (ДАМТН) .