Европейският парламент и Съвета постигнаха предварително споразумение за засилено и по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите.

Основните подобрения ще бъдат повече прозрачност за потребителите, когато купуват онлайн, ефективни санкции и ясни правила за справяне с проблема с разликите в качеството на продуктите в ЕС. 

Европейската комисия предложи тези нови разпоредби през април миналата година като част от Новия търговски механизъм за потребителите.

“Целта е потребителите да бъдат защитени чрез повече прозрачност и стриктно правоприлагане при измама на клиентите. С Новия търговски механизъм за потребителите те ще знаят какво и от кого купуват”, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимермарс.

Ефективни санкции за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите: националните органи за защита на потребителите ще разполагат с правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по координиран начин.

За широко разпространени нарушения, които засягат потребителите в няколко държави — членки на ЕС, и които подлежат на координираното прилагане на законодателството на ЕС, приложимата максимална глоба във всяка държава членка ще бъде не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца. 

Премахване на разликите в качеството на потребителските стоки: с новите разпоредби се изяснява, че предлагането на пазара на продукт с претенцията, че е еднакъв със същия продукт в други държави членки, когато в действителност тези стоки неоснователно и значително се различават по съставки или характеристики, ще представлява заблуждаваща практика. 

Засилване на правата на потребителите онлайн: когато пазаруват онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват стоки или услуги от търговец или от частно лице, така че да знаят с каква защита ще се ползват в случай на нередност. Когато търсят онлайн, потребителите ще бъдат ясно осведомени, когато даден резултат от търсенето е платен от търговец. Те също така ще бъдат информирани за основните параметри, които определят класирането на резултатите от търсенето.