Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента промени в Закона за пътищата (ЗП) и Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с които да се преустанови начисляването на компенсаторна такса от 70 лева или глоба, в размер на 300 лева, ако таксата не бъде платена, за шофьори, допуснали грешка в изписването на регистрационния номер до три символа или изпуснат такъв, при закупуването на е-винетки. 

Проблемът е, че шофьорите разбират съвсем случайно и често с голямо закъснение, че са им наложени многобройни компенсаторни такси от 70 лева. Така на практика те са санкционирани много пъти за грешка, допусната неволно при изписване на регистрационния номер на превозното средство, без дори да подозират, че са нарушители.

Затова омбудсманът предлага уведомяването за такива натрупани компенсаторни такси към АПИ да става в рамките на три работни дни.
През м. февруари т.г. омбудсманът огласи фрапиращ случай, при който един водач на автомобил за 3 месеца има регистрирани 50 нарушения, за които разбира по време на път от екип на БГТОЛ, както и че трябва да плати сумата от 3 500 лв.

Според проф. Ковачева подобни санкции не съответстват на извършеното нарушение, а понякога те дори могат да надвишат цената на лек автомобил. Още повече, ако водачът откаже да заплати компенсаторните такси, които го освобождават от административнонаказателна отговорност - предвидената глоба за движение без винетка по платената пътна мрежа за лек автомобил е в размер на 300 лв.

„Липсата на изрично уведомяване за дължима компенсаторна такса смятам за недопустимо. То следва да е необходим елемент от процедурата, след като законодателят е предвидил санкция, плащането на която освобождава от административнонаказателна отговорност. По този начин собственик на МПС, който е подал грешни данни, без умисъл, ще може да реагира своевременно и да отстрани грешката“, категорична е Диана Ковачева в мотивите към предложението си.

Допълва, че съгласно действащата нормативна уредба, като условие, за да бъде направена корекция на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя на МПС, същите трябва да подадат заявление за промяна, с което безспорно да се установи, че у нас не съществува друго регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Както и че промяната в данните на е-винетката има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Затова Диана Ковачева предлага да се извършва корекция при сгрешени до три символа на регистрационния номер на превозно средство. Подчертава, че  една от най-честите грешки при покупка на винетка е изписване на буква О вместо цифра 0.

Настоява за корекция и при неизписването на символ от регистрационния номер на автомобил, за каквито случаи е сезирана, което също е неволно действие.

Шофьори отнасят десетки глоби, докато разберат, че са без винетка

„Освен това, действащата към момента разпоредба на чл. 10а, ал. 3б, изр. второ от ЗП: „Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.“, не решава проблемите на гражданите с наложените им компенсаторни такси. На това основание при корекция на е-винетка им се отказва анулиране, съответно връщане на заплатените компенсаторни такси. Усвояването по този начин на средства на практика води до неоснователно обогатяване“, пише още общественият защитник.

Подчертава, че задължителен елемент от субективната страна на административното нарушение е вината и когато липсва, не е налице нарушение и следователно не може да бъде реализирана административнонаказателна отговорност.

Обръща внимание, че при допусната фактическа грешка в изписването на номера, очевидно няма вина, следователно не може да бъде налагано административно наказание. Посочва, че корекцията на сгрешена винетка представлява единствено отстраняване на фактическа грешка и действието на корекцията следва да бъде от момента на първоначално направеното волеизявление.

„Необходим е бърз и справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платени суми за компенсаторни такси при корекция на сгрешени винетки. Предлагам кратък срок за това – до 5 работни дни, като възстановяване на сумите може да се извърши или по банкова сметка, посочена в заявлението за корекция от собственика/ползвателя на превозното средство, а ако не е посочена - на каса“, пише омбудсманът.

Подчертава, че промяната в ЗДвП касае административнонаказателната отговорност, която не следва да се носи при коригиране на сгрешени данни на е-винетка съгласно предложения текст на чл. 10а, ал. 3б, изр. второ от ЗП.

„Освобождаването от административнонаказателна отговорност следва да става автоматично, без да се налага лицето да предприема каквито и да било действия за това“, категорична е проф. Ковачева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg