КПКОНПИ предлага на министъра на транспорта да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в следните насоки:

1. Да отпадне въвеждането на новите стикери (т.нар. „екостикери“);

2. Да се отчете възможността за използване на вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС, като така се избегне и дублирането на системи.

Екостикери при колите - какво ще се промени

Измененията в Наредба № Н-32, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила от 12.07.2021 г.

При извършения от КПКОНПИ анализ е установено, че рискът от влизане в сила на измененията в Наредбата се изразява в потенциално неефективно разходване на публичен ресурс, нецелесъобразност от въвеждането на т.нар. „екостикер“ и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.

istock
istock

Не се оспорва необходимостта от ползите от ограничаване на движението на моторните превозни средства, които отделят високо количество вредни емисии в определени зони на населените места.

По информация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за изработването на екостикер, при годишен тираж от 1 500 000 бр. е зададена единична цена от 6,80 лв. Това потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства.

Кога въвеждат екостикера с чип при технически преглед на колата

Отделно трябва да се вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол.

Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС.

С пълния текст на решението на КПКОНПИ – предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, можете да се запознаете ТУК.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg