Граждани, навършили изискуемата възраст и получаващи пенсия, пътуват с 50% намаление във втори клас на пътническите и бързи влакове, срещу предоставяне на железопътна карта „Възрастен“. Тя се издава на граждани – жени над 61 години и 10 месеца за 2022 г. и мъже над 64 години и 5 месеца за 2022 г., получаващи пенсия до достигане на 65-годишна възраст и за жените, и за мъжете, срещу представяне на лична карта (паспорт) и разпореждане за получавана пенсия. Картата е пожизнена.

Сега Министерство на транспорта предлага такива права да имат и пенсионерите от други страни членки на Европейския съюз. За целта се предлагат промени Постановление № 295 на МС за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението.

Те предвиждат право на 50 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници при пътувания с железопътен транспорт имат и граждани на държава членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които са придобили право на пенсия в тях.

Правото на намаление се ползва срещу представяне на документ за самоличност и документ за предоставена пенсия в превод на български език, извършен в съответствие с чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа..  От това право на намаление очакват да се възползват граждани, които са се установили трайно в България.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. в страната са установени общо 140 003 чужди граждани, от които 4 411 души са граждани на Европейския съюз на възраст над 60 г. Тъй като броят на установените в страната граждани на Европейския съюз над 60 г. е малък, считаме, че предоставянето на възможност за пътувания с намалени цени на тези граждани няма да утежни допълнително държавния бюджет и ще се вмести в рамките на предвидените по закон компенсации, пише в мотивите към проекта.

Какви обезщетения ви дължат при инцидент във влака

В тази връзка, за да бъдат снабдени с жп карта „Възрастен“ е необходимо да предоставят документ за предоставена пенсия и да представят документ за самоличност, удостоверяващ възрастта им. Представеният документ за отпускане на пенсия би следвало задължително да се придружава и с превод на български език.

istock
istock

Проучване на европейската практика показва, че право на безплатни/по намалени цени пътувания за възрастни чуждестранни граждани се предоставя в някои държави членки на Европейския съюз. В Чехия от подобни права биха могли да се възползват граждани над 65 години, срещу представяне на документ за самоличност, доказващ възрастта им. В Испания пътниците на възраст над 60 години използват т.нар. „златна карта“, която струва 6 евро и е с валидност 1 година.

Картата предоставя отстъпка 40% от стойността на билета. В Румъния пенсионираните лица ползват 50% намаление на железопътните пътувания съгласно разпоредбите на Закон № 147/2000, който предвижда пенсионираните лица, в рамките на публичната обществена пенсионна система, както и пенсионираните лица от други системи за социално осигуряване, да получат 6 пътувания годишно с 50% намаление на таксата, заложена за железопътните пътувания във влаковете втора класа.

Във Франция гражданите (вкл. и чужденци), които са над 60 години, могат да закупят „Карта Възрастен+“, която дава право на отстъпки от 25 до 50% при пътуване с влак. Картата струва 30 евро, а за граждани над 75 години картата се издава безплатно и важи за една година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg