Данъчните ще следят както собствеността над имотите, така и учредените или заличени ипотеки върху тях.

Те ще разбират веднага за прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот, ще виждат новия собственик и дължимите данъци.

Това предвижда проектонаредба за условията и реда за създаване и поддържане на информационните масиви на кадастъра, пусната за обществено обсъждане.

В нея става ясно, че информационната система на кадастъра и Имотния регистър ще бъдат свързани автоматично със системите на голям кръг от държавни и общински служби.

Една от тях е и Националната агенция по приходите (НАП), както и социалните служби. Последните ще могат да следят дали кандидатите за социално подпомагане притежават имот на територията на цялата страна.

Предвидена е и връзка с Националния институт за недвижимо културно наследство, така че ще се следят директно сделките по прехвърляне на имоти - паметници на културата.

Текстът предвижда служителите на другите ведомства да имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.

istock
istock

Например общинските данъчни ще узнават веднага, когато има прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, така че да задължат новия собственик с плащането на данък сгради и такса смет.

Вижте как да извадите скица на имот от кадастъра (видео)

Общинските служби по земеделие и регионалните дирекции по горите ще узнават веднага за извършване на делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни права и други разпоредителни сделки с гори и земи в горски територии и предоставяне на сканирани копия от вписаните актове при сделки със земи от горския фонд.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg