Всеки, които иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията, ще може да го заяви по електронен път. Това предвиждат влезли в сила промени в Правилника за вписванията, които уреждат тази възможност.

Агенцията по вписванията ще е задължена да осигури възможност за заявяване по електронен път на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличието или за отсъствието на вписване.

Това ще става чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към агенцията.
 
Достъпът може да бъде предоставен чрез регистрация в ЕПЗЕУ. А заявителят ще се идентифицира чрез е-подпис или цифров сертификат, издаден от Агенцията по висванията.
 
Когато се иска издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата, към „молбата се прилагат и съответните сканирани документи за целите на производството“, обяснява lex.bg.
 

istock
istock


Тежести на имота - как да си спестя неприятни изненади

А Агенцията по вписванията осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg