Агенция по вписванията

Услуги

Променят таксите, които плащаме в Агенция по вписванията

Промяна на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, предвижда промяна в тарифите, която правителството предлага за обществено обсъждане. Целта е тарифите да се приведат в съответствие със Закона ...

1

Имоти

Окончателно: Създават електронни партиди на имотите у нас

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. С тях се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни ...

2

Имоти

Българите се отказват от покупката на имот

Българите намалиха покупката на имоти заради кризата, показват данните на Агенцията по вписванията. През второто тримесечие на тази година има спад в продажбите на имоти спрямо предходните три месеца, ...

0

Пари

Промяна в подаването на годишните финансови отчети

Πoдaвaнeтo нa гoдишнитe финaнcoви oтчeти тaзи гoдинa щe e бeзплaтнo. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от ...

0

Услуги

Предлагат облекчения за фирмите по БУЛСТАТ

Правителството предлага облекчения за фирмите с промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, качени за обществено обсъждане. Те предвиждат да отпадне таксата за вписване ...

0

Услуги

До 3000 лева глоба за неподаден финансов отчет

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е 30 септември 2021 г. До момента са подадени 205 794 бр. годишни финансови ...

0

Кредитиране

Купуват все повече имоти с ипотека

Българите купуват все повече имоти с ипотека, показват данните на Агенцията по вписванията. Причината са от една страна ниските лихви по заемите за жилища, а от друга раздвижването на пазара след пандемията. В ...

1

Собствен бизнес

Как да регистрирате фирма

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата ...

1

Услуги

Получаваме онлайн данни за имот

Шест нови електронни услуги, предоставяни от службите по вписвания вече са достъпни чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/. С реализирането им се финализира проектът за надграждане на ...

0

Услуги

Как ще се издава удостоверение за тежести върху имот

Всеки, които иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията, ще може да го заяви по електронен път. Това предвиждат влезли в сила промени ...

0