Има забавяне в проверката на годишните финансови отчети на фирмите от Агенцията по вписванията, става ясно от отговор на министъра на правосъдието доц. д-р Атанас Славов на депутатски въпрос.

Министърът уточнява, че според Закона за търговския регистър длъжностните лица по регистрацията се произнасят по заявления за вписване и заличаване след изтичане на срок от три дни от постъпването им в регистрите. Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им, отделно от другите заявления.

Поради съкращения в дирекция „Длъжностни лица по регистрацията” през 2015 г. и непопълването на бройките след преминаването на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията през 2018 г. и възлагане на регистъра на действителните собственици на същата институция през 2019 г., се налага заявленията за обявяване на годишни финансови отчети да се разглеждат инцидентно.

Проверяваме електронно за запорите върху имущество

Така при постъпили над 467 хил. броя заявления през 2018 г. са разгледани над 251 хил. бр., а през 2019 г. от постъпили 529 603 заявления са разгледани едва половината, посочва министърът. В следствие на това е натрупан голям брой неразгледани заявления за годишни финансови отчети.

istock
istock

За преодоляването на забавянето е разработен график, който да доведе до обработване на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на 24 часа и ускоряване на разглеждането на годишните финансови отчети.

Служители дори полагат извънреден труд, за да наваксат изоставането, уточнява министърът. В резултат за две години броят на неразгледаните заявления за ГФО е намалял с близо 181 000, а до края на тази година се очаква да се обработят още 100 000 броя.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg