Правителството предлага облекчения за фирмите с промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, качени за обществено обсъждане.

Те предвиждат да отпадне таксата за вписване на промени в обстоятелствата за издаване на нова карта за идентификация на регистрираните лица в регистър БУЛСТАТ.

 
С тях се отменя и необходимостта от събиране на такси и за издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация.
 
Поради публичността на регистър БУЛСАТ отпада и необходимостта от заплащане на такса за предоставяне на справки по електронен път от информационната система на регистъра, обясняват вносителите от Министерски съвет.

Как да регистрирате фирма

Те допълват, че промените се налагат с оглед привеждането в съответствие с промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, отнасящи се до отпадане на  изискване за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях е публична и безплатно достъпна, чрез интернет страницата на регистъра, както и отпадане на издаването на карта за удостоверяване на кода на субектите на регистър БУЛСТАТ и замяната ѝ с удостоверение за последно вписани обстоятелства.
 
Приемането на измененията в Тарифата ще доведе до намаляване на  административната и финансовата тежест върху субектите на специален регистър БУЛСТАТ. Промените ще влязат в сила от 4 януари 2022 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg