Информационната система „Единна входна точка“ (ЕВТ) да заработи на 1 януари 2026 г. Такъв ангажимент пое председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов по време на първото заседание на Консултативния съвет към НСИ с участие на национално представителните работодателски организации.

„След две години е оптималният срок, в който системата да бъде тествана и да започне да приема отчети и аз ще работя в тази посока“, обърна се доц. Атанасов към представителите на Асоциацията на индустриални капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюза за стопанска инициатива.

Въвеждането на единната входна точка между НСИ, Националната агенция по приходите и Агенцията по вписванията (Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) за приемане на годишните финансови отчети е записано в Програмата за управление правителството на Република България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г.

В изпълнение на тази цел беше създадена Междуведомствена работна група с представители на Министерския съвет, НСИ, Министерството на електронното управление, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, Агенцията по вписванията и др. В рамките на заседанието на Консултативния съвет представители на различните институции и на бизнеса дискутираха в НСИ различните аспекти по въвеждането на системата – от електронната идентификация, броя на необходимите документи и техническите изисквания за сигурността на системата до сроковете за подаването на финансовите отчети от страна на фирмите.

„Темата се обсъжда повече от 15 години, като основната цел е да се намали административната тежест за бизнеса“, посочи доц. Атанасов в началото на срещата. „Въвеждането на тази система беше включено в моята концепция, която защитавах при избирането ми на поста“, припомни председателят на НСИ и посочи, че следи ежеседмично за напредъка й. Ръководителят на Междуведомствената работна група Стефан Иванов от МЕУ запозна работодателските организации с основните насоки по изпълнението на тази цел. Вече е направен анализ на необходимостта от промени в Закона за счетоводството и Закона за статистиката и в нормативната уредба, съобщи Иванов. Според него промените ще бъдат готови за обществено обсъждане през май.

Улесняват закриването на фирма

От своя страна работодателите предложиха да се разработи и приеме пътна карта по въвеждането на ЕВТ, в която да бъдат записани сроковете за всяка отделна дейност и отговорните институции за изпълнението ѝ. Доц. Атанасов подкрепи идеята за пътната карта и добави, че бизнесът трябва да е ангажиран в процесите и да е наясно кога и какво се въвежда. Работната група пое ангажимент всички технически детайли по въвеждането на системата да се съгласуват със заинтересованите страни.

istock
istock

Представителите на бизнеса предложиха да се обсъдят въпросите, свързани с броя на документите, необходими за подаването на отчетите и предложиха тяхното редуциране. Предстои да се обсъжда и въпросът с електронната идентификация на входа на системата, тъй като това е чувствителна информация за бизнеса и трябва да е сигурно, че лицето има представителна власт или е упълномощено да го прави.

Другият дискусионен въпрос е дали ще има преходен период, в който фирмите ще могат да подават отчетите си. „Това е дискусионен въпрос. Има различни варианти, които се обсъждат. Не е предвидено да е задължение и единствен начин за подаване на отчетите, а да бъде възможност“, посочи Стефан Иванов от МЕУ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg