По-ниски такси за имотни справки предлага Министерството на правосъдието с промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

В проекта се предвиждат отделни такси при заявяване по електронен път на услуги от типа справки, преписи и удостоверения, както и предоставяне чрез отдалечен достъп до информационната система на копия на документи, без значение от обема на документа, който се издава.

Действащата тарифа не предвижда различни такси при заявяване на услугите по електронен път. В момента за удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. Предложението е, ако това става онлайн, таксата да бъде 5 лева. За копие на документ, поискан електронно пък, таксата ще бъде 2,50 лв.

Вадим по-лесно свидетелство за съдимост

От правосъдното министерство уточняват, че за 2019 г. службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди единици услуги от типа справки, преписи и удостоверения, вкл. за държавни органи и публични институции, или средномесечно – по над 52 хиляди.

istock
istock

Всички те са изпълнени присъствено, което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е разход, възлизащ от 75 до 125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап в зависимост от нагласите на заявителите на услуги.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg