справки

Данъци

НАП събра над 1,5 млрд. лв. просрочени задължения

За първите 4 месеца на 2024 г. Националната агенция за приходите събра над 1,5 млрд. лв. просрочени задължения от данъци и задължителни осигурителни вноски. Това е с 11 % повече в сравнение със същия период ...

0

Данъци

Продаваме имот или кола само при платени дългове

Само за първите два работни дни след празниците нотариусите направиха 10 800 справки в системата на НАП за стари борчове към държавата на свои клиенти, които искат да продадат имот или кола. Данните са ...

2

Пенсиониране

За каквo са длъжни да ни информират пенсионните дружества

Държавните институции, както и пенсионноосигурителните дружества, осигуряват на всяко осигурено лице и пенсионер защитен достъп до неговите персонални осигурителни данни. Какви са задълженията за предоставяне ...

0

Данъци

Над 4500 работодатели получиха писма от НАП за неточности

Над 4500 работодатели получиха писма от НАП, с които приходната агенция ги уведомява за допуснати неточности в подадените от тях справки за доходи, изплатени през 2021 г. (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ), ...

0

Данъци

330 000 фирми и самоосигуряващи се подадоха в НАП справките си за доходи

Повече от 330 000 предприятия и самоосигуряващи се лица вече подадоха в НАП справките за доходи, изплатени през 2021 година (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ), пет дни преди изтичането на крайния срок ...

0

Пенсиониране

Всяка трета онлайн справка в НОИ е за пенсиите

14 милиона и 200 хиляди пъти са използвани електронните услуги на Националния осигурителен институт през миналата година. Това е ръст от 1 милион спрямо 2020 г. Статистиката показва, че всяка трета ...

0

Осигуряване

Спират временно справките по телефона от НОИ

На 22 октомври 2021 г. (петък) поради техническа профилактика националният телефон 0700 14 802 на Националния осигурителен институт (НОИ) временно няма да функционира. В рамките на този ден операторите ...

0

Услуги

Свалят таксите за справки за имоти

По-ниски такси за имотни справки предлага Министерството на правосъдието с промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. В проекта се предвиждат отделни такси при заявяване ...

0