Над 4500 работодатели получиха писма от НАП, с които приходната агенция ги уведомява за допуснати неточности в подадените от тях справки за доходи, изплатени през 2021 г. (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ), както и за начините за коригирането им.

Предприятията и самоосигуряващи се лица, които са подали такива справки, имат възможност до 28 февруари да ги проверят, коригират и изпратят отново без да им бъдат наложени санкции.

330 000 фирми и самоосигуряващи се подадоха в НАП справките си за доходи


Те могат да видят установените грешки чрез двете електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Подаване на информация за изплатени доходи, различни от трудови правоотношения на физически лица /чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ/“ и „Подаване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения на физически лица /чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ/“ , като изберат опция „Справка“, бутон „Резултат“. 

Повечето от работодателите, допуснали неточности, са нанесли корекции веднага, щом информационната системата на НАП ги известила, че справката им е отхвърлена. 

Над   400 хил. предприятия и самоосигуряващи се лица вече са обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2021 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

НАП е раздала близо 32 млн. лева за бонуси

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.