Изплащането на пенсии в пощите да се удължи с 5 години, предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Така на практика се удължава срокът на възлагане на задължението на „Български пощи“ ЕАД да извършва обществената услуга на територията на цялата страна по изплащането на пенсии чрез пощенски станции. 

Тази услуга е от общ икономически интерес, като такива са икономически неефективни дейности или които пазарът не може да предоставя при условия, отговарящи на обществената потребност. Без намеса на държавата, някои категории граждани не биха могли да ползват съответната услуга. Това налага държавата да възложи върху доставчик задължение за обществено обслужване, което е основано на критерии за общ интерес и с което се гарантира, че услугата се предоставя при условия, позволяващи на доставчика да изпълнява задачата си.

Извършването на услугата от общ икономически интерес – изплащане на пенсии чрез пощенските станции на територията на цялата страна е възложено на „Български пощи“ ЕАД с посочената наредба, за срок 10 години, считано от 1 юли 2016 г., се напомня в мотивите към проекта.

Заверяваме осигурителната книжка в пощата

Чрез изплащането на пенсии в пощенските станции държавата полага грижа за защита на най-уязвимата социална група на обществото – пенсионерите, в т.ч. инвалиди и др. обслужвани по домовете лица. Осигурена е възможност за изплащане на пенсии в дома на получателя (по постоянния или настоящия адрес), в случай че получава пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или има навършена 68-годишна възраст. Следва да се отбележи, че пенсионерите са освободени от заплащане на цената на услугата при работа на „Български пощи“ ЕАД със задължение за изплащане на пенсии.

istock
istock

Друга промяна в наредбата предвижда да се увеличи сумата, която „Български пощи“ получават, за да компенсират разходите си по тази услуга. Изплащането на пенсии представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, за което дружеството се компенсира от държавата. Към настоящия момент дружеството има право да получи до 15 млн. евро.

С промените се предвижда дружеството да има право да получава пълен размер на компенсацията (включително когато размерът на нетните разходи от предоставяне на услугата надхвърля 15 млн. евро), като това отново се извършва при спазване на съответно приложимите правила за държавни помощи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase