изплащане на пенсии

Пенсиониране

Изплащат пенсиите от днес, част от тях са преизчислени

От днес започва изплащането на пенсиите за април. Хората, които получават пенсиите си по банка, ще имат преводи още на 8 април. Тези, които си взимат парите в пощенските станции, ще разполагат с 10 ...

0

Пенсиониране

Плащат пенсиите за април ден по-късно

Пенсиите за април ще се изплащат един ден по-късно от обичайното 7-мо число на месеца. Причината е, че 7 април се пада неделя, затова изплащането ще започне на следващия ден 8 април – понеделник. ...

0

Услуги

Удължават срока за изплащане на пенсиите от пощите

Изплащането на пенсии в пощите да се удължи с 5 години, предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Така на практика се удължава срокът на възлагане на задължението на „Български пощи“ ...

1

Пенсиониране

Как да си вземете пенсията, ако не сте успели по постоянен адрес

Ако има някой, който поради причина, че по регистрация по постоянен адрес е трябвало да си получи пенсиите и по тази причина не са стигнали, може да се обади на телефона и да отиде на мястото, където неговите ...

0

Осигуряване

Предлагат промяна в начина на изплащане на пенсиите

Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална ...

0