Във връзка със създалата се ситуация с настанените в хотелите от веригата „The Roxy“ в Дидим, Турция, туристи на туроператора „Емералд Травел България“ ООД Комисията за защита на потребителите информира, че в подобни случаи по закон организаторът на пакетно пътуване има задължение да предостави на своите клиенти услугата в уточнените преди сключването на договора и в залегналите в него впоследствие параметри.

В този смисъл гореспоменатият туроператор е предприел мерки за запознаване с възникналата ситуация и след като е преценил, че не може да гарантира приятен престой в хотелите, е започнал преместване и настаняване на своите вече заминали туристи в други хотели, за да бъдат гарантирани техните интереси.

Провалена ваканция в Турция

На закупилите пакети за предстоящи периоди са предложени следните възможности, от които да изберат:

iStock
iStock

- Вариант № 1. Настаняване в други хотели в Дидим или Кушадасъ, които не принадлежат на разглежданата верига;
- Вариант № 2. Настаняване в избран от конкретния потребител друг хотел от същата категория, но в друг курорт в съответствие с актуалните програми на Туроператора,
- Вариант № 3. Прекратяване по взаимно съгласие на подписаните договори за туристически пакет без санкция за крайния потребител, ползващ се от гарантираното му законно право на отказ. От своя страна при достигнал отказ от услугата до знанието на Туроператора, същият заявява и декларира пълната своя готовност да възстановява платените суми в пълен размер на своите Потребители, подписали Договори за туристически пакет и избрали настаняване в хотелите от посочената по –горе верига на посочена от тях в отговорите им банкова сметка.

Лошият имидж отпреди дава отражение на спада на туристи у нас

Комисията за защита на потребителите ще проследи за спазването на поетите от страна на туроператора ангажименти, като остава на разположение на туристите за съдействие при необходимост за реализирането на правата им.