Делът на българските пенсионери в бедност е в пъти по-висок (34,6%) от средния за Европа (16%). В тази ситуация и при хроничен дефицит на НОИ е явна необходимостта от поемане на лична отговорност за индивидуалното благосъстояние през пенсионния период.

Съществуват редица инвестиционни възможности в тази връзка, сред които са и инвестиционните и спестовните застраховки „Живот“. Това заяви Константин Велев, председател на УС на Асоциация на българските застрахователи по повод "140 години застраховане в България".

От асоциацията очертаха основните рискове, пред които е изправено съвременното общество - промени в климата и зачестяващи природни бедствия; промяна във възрастовата структура на населението и ефектите от това върху пенсионната и здравните системи, интензивна дигитализация и рискове за киберсигурността; пандемични рискове.

Застрахователната индустрия може да адресира тези рискове чрез разнообразни решения както по отношение на справянето с последиците от тяхната реализация, така и във връзка с превенцията на риска. Константин Велев посочи, че само за последния месец в България са се случили две тежки природни бедствия, щетите от които все още се оценяват.

Между 2010 и 2019 г. щетите от бедствия възлизат на 1,1 млрд. щ. д., което се равнява на около 0,2% от брутния вътрешен продукт на страната общо за периода 2011-2019 г. Въпреки ясно очертания риск и тенденцията за нарастването му, България е с най-нисък дял на имущественото застраховане в целия ЕС - делът на застрахованите жилища и земеделски имоти е не повече от 10%.

Показателна е разликата между дела на брутния премиен приход по линия на имущественото застраховане– средно за Европа този дял е 36,5%, а за България – 13,8%. Председателят на АБЗ коментира, че причините за тази ситуация са разнопосочни – ниските доходи и ограничената покупателна способност на голяма част от населението, очакванията на гражданите, че държавата ще им помогне в случай на бедствие и оттам липса на стимул за застраховане.

Влияние оказват недостатъчната потребителска информираност по отношение на смисъла, ползите и характеристиките на застрахователните продукти, както и битуващите все още устойчиви негативни нагласи към застраховането, които обаче, не се основават на реален потребителски опит, както е видно от националното проучване на АБЗ.

Ситуацията със здравната грижа в България също е проблематична, подчерта Велев, като посочи, че през 2018 г. 19% от домакинствата са имали „катастрофални“ здравни разходи, което е най-високото равнище в целия ЕС. Здравното застраховане може и трябва да се използва като инструмент, който би помогнал за адресиране на ситуацията. Интересът към здравните застраховки расте, което е ясен показател за потребността на гражданите от по-качествен достъп до здравна грижа, който може да бъде осигурен чрез застрахователна защита.

Как да поискате обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“

През годините се засилва процесът на пренос на риска към потребителите, който е стимулиран по регулаторен път, а това не е от полза и в интерес на потребителите, които търсят гаранции за техните спестявания, заяви и Михаела Кьолер, генерален директор на Insurance Europe.  Друг важен за адресиране проблем е въвеждането на работещи и практически приложими механизми по отношение на пропорционалността, с които да се отчитат спецификите и размерите на компаниите.

istock
istock

Михаела Кьолер се спря и на обсъжданите промени в Директивата за разпространение на застрахователни продукти по отношение на повишаване изискванията за разкриване на информация за потребителите. Тя даде пример от практиката, че за сключване на животозастрахователна полица може да се наложи клиентът да се подписва 190 пъти на различни документи и изрази опасение, че повишаването на броя и вида документи, с които потребителите трябва да се запознаят, може да доведе до обратен на целения ефект за по-висока потребителска информираност.

В обобщение, тя посочи, че в тези тежки време хората трябва да бъдат стимулирани да потребяват продукти и услуги, които да им осигуряват защита от рискове, а това може да бъде постигнато чрез адекватна регулация.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg