Премийният приход по застраховка „Гражданска отговорност“ - или средствата, платени от застрахованите на компаниите, към октомври 2020 г. е 906 млн. лв., което е с 0,5 % повече на годишна база.

Изплатените обезщетения обаче нарастват с 6,3 % спрямо октомври 2019 г. При застраховка Каско почти не се отчита промяна спрямо 2019 г., премийният приход е с незначително намаление от – 0,4%, показват данни на Асоциация на българските застрахователи.

Пазарът на общото застраховане остава на нива близки до тези през 2019 г. Граждани и фирми са направили застраховки за над 2 млрд. лева, което е слаб ръст от 0,4% на годишна база. При сравнение с резултатите от август (+1,5%) и септември (+1,7%)  се отчита лека посока надолу. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 833 млн. лв., с  4,1% по-малко спрямо същия период за 2019 г. 

По линия на имуществените застраховки продължава да се отчита темп на развитие, сравнително по-висок от този при масовите автомобилни застраховки, обясняват застрахователите. По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 9%.

Най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ от 12,5%, а при „Пожар и други опасности“ е 6,7%. По линия на „Щети на имущество“ премийният приход нараства с  1,5%,  при застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ ръстът е 3,2%.

Понижението на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ остава значително, към октомври е 40%. Но, ако се сравни с отчетения спад от -49,2% към юни 2020 г., то може да се открие позитивна тенденция, вероятно дължаща се на макар и слабото активизиране на пътуванията през периода.
 

АБЗ
АБЗ

В животозастраховането премийният приход достига 361 млн. лв. към м. октомври,  понижението на годишна база е с 12,7%. Ако се отчете, че  спадът към шестмесечието на 2020 г. е 14.3%, а през септември – 13,6%, то може да се види лека тенденция към намаляване на спада. Размерът на изплатените обезщетения в животозастраховането към октомври 2020 г. достига 147 млн. лв., с 6,5 % по-висок от същия период на 2019 г.

Пострадал при ПТП с кола - как да защитя правата си

Премийният приход общо за застрахователния пазар е 2 388 млн. лв., с 1,8 % по-нисък от същия период на 2019 г., а спадът е съпоставим с този към шестмесечието на 2020 г. – 2 %.  Изплатените обезщетения към октомври са 980 млн. лв., като се отбелязва понижение от – 2,7% на годишна база.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg