премиен приход

Застраховане

Платихме над 1 млрд. лева за „Гражданска отговорност“

Застрахователните компании са изплатили над 582 милиона лева като обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства. Това става ясно ...

0

Застраховане

Колко платихме за „Гражданска отговорност”

Колите със сключена застраховка „Гражданска отговорност” у нас се увеличават, като през миналата година такава са имали общо 3 243 645 моторни превозни средства, от които 2,952 млн. са леките коли и товарните ...

0

Застраховане

Изплатиха повече пари по „Гражданска отговорност“

Премийният приход по застраховка „Гражданска отговорност“ - или средствата, платени от застрахованите на компаниите, към октомври 2020 г. е 906 млн. лв., което е с 0,5 % повече на годишна база. Изплатените ...

0

Последни

Застрахователните брокери взеха 74.5 млн. лв. комисиони за половин година

Застрахователните брокери са заработили 74.520 млн. лв. комисиони, показват данните на Комисията за финансов надзор. Намаляват доходите им от продадени застраховки "Живот", но се увеличават приходите от ...

0

Последни

Застрахователните брокери заработиха 171 млн. лв. комисиони

Застрахователните брокери са получили комисиони в размер на 171.655 млн. лв. през 2010 година показват данните на Комисията за финансов надзор. Особено активни посредниците са били в автомобилното застраховане, ...

0

Последни

Премийният приход в доброволното здравно осигуряване с ръст от 5.9% в края на юни

Начисленият премиен приход в доброволното здравно осигуряване към 30 юни отбелязва ръст от 5.9% на годишна база, сочат резултатите от проучване на Комисията за финансов надзор /КФН/ на пазара на доброволно ...

0

Последни

Брокери набрали с 3.1% повече приходи за застрахователите до края на юни

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2010 г., е в размер на 376.197 млн. лв., от които 343.443 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България, ...

0

Последни

Застрахователният сектор отчита спад от 6.5% на годишна база

За периода януари-май 2010 г. записаните премии в общото застраховане /включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност/ са в размер на 567.145 млн. ...

0