В последните седмици сектор „Земеделие“ е остро засегнат от неблагоприятните метеорологични и климатични условия. Градушките нанесоха съществени вреди в редица населени места в страната и сериозно застрашиха реколтата, вследствие на настъпилите природни събития.

Претърпените загуби насочиха много от земеделските производители към използването на сключените от тях застраховки на земеделската продукция, за да бъдат покрити нанесените щети.

„Комисията за финансов надзор (КФН), осъществявайки надзорната си дейност на застрахователния пазар, остава в готовност да съдейства при казуси, които са от нейните компетенции. Наш главен приоритет е защитата на интересите на застрахованите лица, при съхраняване на финансовата стабилност на сектора.

И сега, в този по-напрегнат период, породен от настъпилите застрахователни събития, нашите експерти ще разгледат всяка постъпила жалба, за да могат жалбоподателите да получат полезна информация, да вземат правилни решения и да са удовлетворени от извършената проверка и предприетите от нас действия“, заяви Владимир Савов, заместник-председател „Застрахователен надзор“ на КФН.

Към настоящия момент в Комисията за финансов надзор не са постъпили оплаквания или жалби от земеделците при използването на този тип застраховки, но в случай на необходимост, те могат да се обръщат към регулатора по установения ред.

Интересът към инвестиционните и спестовните животозастраховки се повишава

В синхрон с европейските политики, защитата на интересите на ползвателите на застрахователни услуги е сред основните приоритети на Комисията за финансов надзор. Адекватната и бърза реакция в рамките на законовите правомощия дава подкрепа на финансовите пазари, поддържа високо ниво на доверие и създава чувство на сигурност при ползването на продуктите и услугите, предлагани на застрахователния пазар.

istock
istock

КФН призовава застрахованите лица - земеделски производители, при съмнения, че техните застрахователни права са нарушени, да се обърнат към Комисията по надлежния ред:
 
    чрез обаждане в Информационен център на КФН: 0800 40 444
    напълно електронно на: https://apply.fsc.bg/bg/forms/complaints

 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg