В последно време интересът към инвестиционните и спестовните животозастраховки се повишава значимо и все повече хора се ориентират към този вид продукти, информира Асоциацията на българските застрахователи.

Сред основните причини е, че те са по-доходоносна алтернатива за нашите спестявания в условия на нулеви лихви по банковите депозити. Те предлагат комбинацията "защита и спестяване" - освен осигуряването на застрахователна защита при тежко събитие, свързано с нашия живот и здраве, тези продукти дават възможност да спестяваме и инвестираме за по-продължителен период от време и така да финансираме житейските си цели. 

Може ли сами да изберем застраховката на имота при кредит

При повечето застраховки, като Каско, имуществени и други, периодичността на заплащане на премийните вноски не се отразява върху същността на продукта. Но при инвестиционните животозастраховки начинът, по който се заплаща премията, има голямо значение и на практика е фактор за формирането на различните животозастрахователни продукти. 

istock
istock

На пазара се предлагат продукти с периодично или еднократно плащане на премийните вноски, като това често се отразява върху формирането на застрахователните плащания. Ето някои примери: при животозастраховка с еднократно първоначално плащане на пълната застрахователна сума от 10 000 лв. в случай на фатално събитие вашите наследници ще получат 10 000 лв. Има и продукти, при които се застраховате за 10 000 лв. и плащате периодично премията, като при фатално събитие вашите наследници ще получат обезщетение в размер на платените до момента премии и начислената доходност. 

Защо българинът рядко застрахова дома си

Колко ще плащаме за застраховката е пряко свързано с инвестиционните ни цели и нашите възможности. Разбира се, значение има също възрастта, здравословното състояние и други фактори. Ако целта ни е да подсигурим по-високо застрахователно плащане по основните рискове, включително и риска от преживяване, то и застрахователната сума ще е по-висока, а оттам и премийната вноска, припомнят от асоциацията.

istock
istock

Срещу застраховката може да ни бъде отпуснат заем от застрахователя до размера на откупната стойност. Ако не сме върнали заема и настъпи рисково събитие, то ще получим застрахователна сума, която не включва сумите по заема (главница, лихви и разноски).

Включен ли е рискът "Covid" в животозастраховките у нас

Можем да ползваме данъчни облекчения при застраховка "Живот". Годишната данъчна основа, която всъщност е основата за изчисляване на данъка, се намалява със сума, равна на сбора от платените през годината  вноски по застраховка "Живот'.

Сумите, с които може да се намали данъчната основа, са ограничени до 10  на сто от нея. Дължи се обаче окончателен данък, когато в края на срока на полицата получим уговореното застрахователно плащане. Размерът на окончателния данък при договори със срок до 15 години е 10 процента, а при тези със срок над 15 години - 7 процента.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg