Задължение за сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите обхваща най-общо две основни групи лица:

всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение (като договорът може да се сключи от всяко друго лице, различно от собственика на МПС);

всяко лице, което управлява МПС от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка, обясняват експертите от Комисията за финансов надзор.

Лицата от втората група са длъжни да сключат гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влиза на територията на Република България, като това лице трябва да има такава застраховка до напускането на Република България, обясняват експертите от КФН.

Това задължение отпада, при условие че притежава валиден сертификат „Зелена карта“.

Прекратява ли се „Гражданска отговорност” при продажба на колата

Други хипотези, при които следва да се сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ са:

1. В случаите когато автомобилът е внесен в България с цел продажба, търговците, извършващи тази дейност, които получават временни табели с регистрационен номер, са длъжни да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите само по регистрационния номер на временните табели за срока им на валидност, но не повече от една година.

istock
istock

2. Когато собственик на МПС с българска регистрация има сключена гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от застраховател в друга държава членка, това не го освобождава от задължението му да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за територията на Република България.

3. При участие на колата в състезание, при което не е задължително спазването на правилата за движение по пътищата, собственикът на МПС е задължен да осигури покритие по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за отговорността си във връзка с участие в състезанието.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg