Водещо предимство на животозастраховането е застрахователната защита, която те осигуряват наред с инвестицията на средства. Това посочиха експерти от Асоциацията на българските застрахователи.

Освен покритията по основните рискове като смърт и трайна инвалидност при злополука и заболяване, се предлагат и много атрактивни допълнителни покрития. Например, застрахователната сума по риска „злополука“ може да се увеличи значително, критичните болести също могат да бъдат включени като допълнително покритие. Така, през срока на полицата ползваме застрахователна защита по рискове, свързани с нашия живот и здраве, а накрая получаваме вложената от нас във вид на премии сума със съответната доходност по нея.

Инвестиционните животозастраховки имат и други плюсове, коментират експерти. Могат да се ползват данъчни облекчения чрез намаляване на данъчната основа до 10 % със сумата на платените през годината премии. Не много известно, но особено важно е, че вземанията по животозастраховките са несеквестриуеми, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Така, този вид застраховка е един от сигурните начини да оставите в наследство парични средства.

Сигурност на потребителите дава и фактът, че вземанията по животозастраховките са гарантирани до 196 000 лв. при фалит на застраховател, по подобие на влоговете в банки. Интересното е, че такава гаранционна схема е създадена и ефективно функционира у нас, но това не е така за всички европейски държави.

„Друго предимство е, че независимо колко животозастраховки имаме – две или повече – при реализирал се риск ще получим обезщетение по всяка една, за разлика от общото застраховане, където не може за едно събитие да получим две или три обезщетения.“ – подчерта Веселин Ангелов, член на УС  на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД „ Алианц България“.

Интересът към инвестиционните и спестовните животозастраховки се повишава

Инвестирането на равни вноски е друга специфика при инвестиционните животозастраховки,  тактика, благодарение на която се „обират“ пазарните колебания и се подсигурява по-добра доходност в дългосрочен план. Разбира се, потребителите могат да направят промени в инвестиционните си портфейл, но е препоръчително преди това да се посъветват с консултанта си.

istock
istock

Инвестиционните животозастраховки са силно регулиран продукт на ниво Европейски съюз и съответно в България, у нас се прилагат всички изисквания по Платежоспособност 2, за разпространението на такива продукти. Това прави животозастраховките един от най-безопасните, регулаторно стимулирани начини инвеститорите да се възползват от възможностите на финансовите пазари.

„Ако искате да увеличите спестяванията си, да оставите нещо на близките си и заедно с това да се ползвате от застрахователна защита, то няма по-сигурен и безопасен начин от инвестиционната животозастраховка.“, заяви Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗАЕД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД..

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg