Чрез животозастраховките ние подсигуряваме дългосрочните си спестявания, а за да растат те във времето е необходимо време. Затова при тези продукти има въведени някои ограничения по отношение на предсрочното им теглене, обясняват от Асоциация на българските застрахователи.

За да изтеглим предсрочно спестяванията си по животозастраховката ни, трябва да упражним правото си на „откуп“. Това означава да прекратим предсрочно застраховката си, като в резултат получим плащане в размер на т.нар. „откупна стойност“. Какъв е размерът й за всяка година от срока на полицата е посочено в условията на застрахователния договор. Условие да упражним правото си на откуп е да са изминали две години от сключване на договора и да са платени поне 15% от премиите по застраховката.

Когато инвестираме чрез животозастраховка е възможно да имаме по-високи разходи и оттам малко по-ниска доходност от инвестициите в сравнение със самостоятелното инвестиране. Това решение зависи от индивидуалните ни цели и предпочитания, нагласи и познания. Внимателно и много обмислено трябва да се подхожда към такава стъпка, защото може да доведе до загуба на част от натрупаните средства, особено в по-ранния период през срока на полицата.

Вариант е, срещу застраховката, да ни бъде отпуснат заем от застрахователя до размера на откупната стойност. Ако не сме върнали заема и настъпи рисково събитие, то ще получим застрахователна сума, която не включва сумите по заема (главница, лихви и разноски).

Как да спестяваме или инвестираме парите си в застраховка

Инвестиционните и спестовните животозастраховки са сложни продукти и има много аспекти, на които да се обърне внимание, когато избираме подходящата за нас. Самият процес по сключването им отнема време, защото това е индивидуализиран продукт, който предполага поемането на дългосрочен финансов ангажимент. Наред със проучване на здравословното състояние, се извършва и анализ на финансовото положение на клиентите.

istock
istock

Понякога този етап се възприема като излишно навлизане в личното пространство. Всъщност е много важен и необходим, защото чрез него обективно може да се определи какви са целите и нуждите ни и какво може да си позволим от гледна точка на застрахователна защита и ниво на спестяване. В процеса на избор и сключване на животозастраховка можем и трябва да разчитаме на помощта на консултантите на компаниите.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase