Българите застраховат все повече дома си, показват данни на Асоциация на българските застрахователи към края на 2020 г. Увеличението на премийния приход по застраховки „Пожар и природни бедствия“ на годишна база е  с 4,7% и достига 289 млн. лв. към декември 2020 г.

Значителен ръст от 8,5% отбелязва и застраховката „Пожар и други опасности“ с премиен приход от 92 млн. лв. приходите от полици за „Кражба, грабеж, вандализъм“ са в размер на 21 млн. лв., като ръстът спрямо 2019 г. е с 4,16%.

Общо за застрахователния пазар ефектът от кризата, провокирана от COVID-19, се изразява в ограничаване динамичния ръст от предишни години и задържането му на нива, близки до тези от 2019 г.

Премийният приход общо за пазара е в размер на 2 885 млн. лв., като спадът спрямо 2019 е едва 0,9%. Общият размер на  изплатените обезщетения е 1 210 млн. лв. - на практика без промяна спрямо 2019 г.

Пазарът на общо застраховане се развива стабилно, въпреки цялостната икономическата стагнация и завършва 2020 г. с премиен приход от 2 438 млн. лв., с +1% по-висок спрямо 2019 г. Изплатените обезщетения са в размер на над 1 млрд. лева, като се отчита лек спад от 2% на годишна база. 

Придържането към нивата от 2019 г. е валидно и по отношение на най-масовите застраховки – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“. Премийният приход по застраховка ГО към края на 2020 г. е в размер на 1 080 млн. лв., с минимална разлика от - 0,9% на годишна база, съпоставима с лекия спад от - 0,7% на броя активни МПС през 2020 г. спрямо предходната година.

istock
istock

Размерът на изплатените обезщетения по застраховка ГО към края на 2020 г. се повишава с 6,14% на годишна база и достига 556 млн. лв. Нивата по застраховка „Каско“ също се движат около тези от 2019 г. Премийният приход към декември е 653 млн. лв., с минимално покачване на годишна база от 0,16%, отчита се лек спад от 3,3% на изплатени обезщетения.

Какво покриват различните застраховки

Устойчивото развитие на застраховането у нас е видно и през постигнатата нетна печалба от дейността общо за сектора за 2020 г. Тя достига 186 млн. лв. и бележи ръст от 32% спрямо 2019 г. Причината са постигнатите високи резултати в общото застраховане, където нетната печалбата е нараснала до 165 млн. лв. В животозастраховането печалбата е 21 млн. лв., с 26% по-ниска спрямо 2019 г.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg