Пазарът на общо застраховане остава стабилен, въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на Covid-19, съобщава Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), цитирайки данни на Комисията за финансов надзор към август 2020 г.

След лек спад през април (с 0,5%) и май (с 1,63%), в края на полугодие се регистрира слаб пазарен ръст от 0,65% на годишна база в застрахователния бизнес, като през август това повишение достига 1,54 на сто.

Размерът на премийният приход за август е 1,632 млрд. лева.

Вноските към Гаранционния фонд по задължителните застраховки остават без промяна

Негативният ефект от коронавирусната криза върху пазара на общо застраховане се изразява в ограничаване темпа на развитие и запазване на приблизително същите нива като предходната година, посочват от асоциацията.

Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 670 млн. лева., като се регистрира намаление на размера им от 1,09% на годишна база.


По линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите премийният приход е 740 млн. лва., като нараства с 0,38% и остава близо до нивата от 2019 г. По-отчетлива е тенденцията за ръст на обезщетенията – през август повишението е с 10% спрямо същия период миналата година. В същото време има незначителен спад от 1,14% годишно на премийния приход по Каско.

Застраховаме все по-често дома си

Според АБЗ продължава позитивна тенденция при имуществените застраховки от предходните месеци.

По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 12,7%, като най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ (с 20,375) и при „Пожар и други опасности“ (със 7,37%). По линия на „Щети на имущество“ премийният приход нараства с  2,1%, като при застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ ръстът е 4,16%. 

Застрахователен сектор към август 2020 г.

Отчита се обаче значим спад по линии на бизнесите, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Понижението на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ остава значително, но вероятно отслабването на противоепидемичните мерки през летните месеци са оказали влияние. Намалението на премийния приход по тази застраховка на годишна база към август е с цели 43,9%, а към шестмесечието с 49,2%.

В животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. , което е очакван резултат в условията на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението. През август 2020 г. премийният приход достига 296 млн. лева., като намалението на годишна база е 14,64%. Размерът на изплатените обезщетения пък е от 118 млн. лева. и е с 6,92 % по-висок от същия период на 2019 г.

Данните общо за застрахователния пазар потвърждават постепенния тренд към възстановяване.

Премийният приход общо за пазара за август 2020 г. е 1,928 млрд. лева, което е с 1,33% по-малко спрямо същия период за 2019 г.  Общият размер на изплатените обезщетения достига 789 млн. лева, с което остава приблизително на същите нива като през 2019 г., отбелязвайки незначително нарастване от 0,04%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg