В новата Обща селскостопанска политика групите и организациите на производители в секторите "Мляко и млечни продукти", "Месо" и "Зърнени култури" ще имат възможност да кандидатстват по нова мярка - интервенция "Оперативни програми в други сектори". Това съобщиха от МЗХГ.

Ще могат да изпълняват инвестиции в посока подобряване на предлагането и пускането на пазара на стоки, въвеждане на методи за производство.

Превеждат 700 млн. лв. на земеделците

Прилагането на мярката ще улесни реализацията на селскостопанските продукти, поддържането на пазарния им дял и разработването на нови възможности.

Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

istock
istock

Дейностите целят стимулиране сдружаването на земеделските производители в групи производители, организации и асоциации на производители в тези сектори. 

Целта е, чрез развитието на структурите за предлагане на продукция на пазара, да се повиши конкурентоспособността на производителите и техните организации.

Близо 1 млн. лева по две антикризисни мерки е изплатил Фонд "Земеделие"

Обсъдено бе прилагането и на интервенцията "Оперативни програми в сектор "Плодове и зеленчуци". Очаква се прилагането на мярката да доведе до нарастване на дела на предлаганата местна продукция на пазара.

Производителите ще имат възможността да намалят разходите си за производство чрез предоставяне на общи/централизирани за организацията услуги и съоръжения. Поне 15 на сто от разходите на оперативна програма трябва да съдържат екологични действия.

Обсъден е и максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма да бъде до 2 300 000 евро.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg