данъчна система

Данъци

Българската данъчна система - деформирана и несправедлива

Разговорът за данъчната политика е далеч по-широк – не да намалим този или онзи размер на ДДС, а да преструктурираме цялата данъчна система и да я направим по-справедлива, тоест да облагаме всички ...

9

Данъци

Данъчната система у нас се нуждае от съществена промяна

Данъчната система у нас изисква основно преоценяване и преоглеждане, заяви пред БНР проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт на БАН. По думите му проблемът е много сериозен: „За съжаление ...

0

Данъци

Валутният борд и данъчната система се запазват

Общи формулировки, добре познати от предходни правителства, обещания и отделни свръхамбициозни задачи правят впечатление в програмната декларация, около която постигнаха съгласие ГЕРБ и Реформаторският ...

1