Данъчната система у нас изисква основно преоценяване и преоглеждане, заяви пред БНР проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт на БАН. По думите му проблемът е много сериозен:

„За съжаление Министерството на финансите не проявява никакво желание да дискутира темата, дори демонстративно се придържа към някакви установени вече правила, вероятно много повече от страх да не би нещо да наруши и след това да не може да си върши работата както трябва, отколкото следвайки някакви правила за провеждането на ефективна фискална политика. Работата не е в това да парчетосваме нещата“.

В България ДДС осигурява повече от половината от данъчните приходи, а за сметка на това преките данъци осигуряват около 20%, подчерта проф. Минасян. По думите му събирането на преките данъци е относително по-трудно:

„Вероятно това е една от причините, поради която финансовото министерство, в търсене на комфорт за своята собствена дейност, изобщо не проявява никакво желание да преразгледа структурата на данъчната система“.

Действието на плоския данък вече показва недъзи, които следва да се поправят, изказа мнение още икономистът. Според него те влияят значително върху икономическото развитие на страната.

„Освен че сме най-бедната държава в ЕС, продължаваме да се развиваме с относително по-ниски темпове от сравними на нас страни от тези от Източна Европа. Въпросът с данъчната система има пряко отношение към темповете на прираст на БВП и изобщо въпросът е свързан с фискалната политика“.